Oferta educativa

La nostra escola té el privilegi de poder oferir l’ensenyament obligatori en la seva totalitat. És a dir, desde l’etapa d’educació infantil fins a la finalització de la ESO.

Les tutories queden establertes de la següent forma per al curs 2017/2018:

Educació Infantil

 • P3 → Vicky Mascaró Picó
 • P4 → Úrsula Pons Martí
 • P5 → Isabel Coll Morlà

Educació Primària

 • 1r → Susana Martí Pons
 • 2n → Maria Antònia Oleo Cortès
 • 3r → Marc Florit Gornés
 • 4t → Sandra Mercadal Truyol
 • 5è → Àngels Llufriu Huguet
 • 6è → Damià Rotger Florit

Educació Secundària Obligatòria

 • 1r → Moisès Coll Marquès
 • 2n → Glòria Marquès Herrera
 • 3r → Sita Petrus Petrus
 • 4t → Sito Pons Martí

Per altra banda, el Claustre de professorat es completa amb els següents professionals:

 • Suport a Educació Infantil → Ester Marquès Pons
 • ATE a Educació Infantil → Txell Argelagues
 • Mestra especialista en Educació Física → Ana Zarralanga Petriz
 • Mestra especialista en Llengua Anglesa → Tònia Torres Sans
 • Matemàtiques, Física i Química i biologia a ESO → Leo Florit Coll
 • Tecnologia a ESO → Andreu Genestar Torres
 • Educació Física a ESO → Ana Zarralanga Petriz
 • Educació Artística a ESO → Sisca Saura Salord
 • Alemany a ESO → Marga Mascaró Benejam
 • Educació Musical a ESO → Laura Camps Cedó

El Departament d’Orientació

 • Dora Gomila Sales
 • Rosa Florit Barber
 • Isabel Carreras Pons
 • Sandra Gutierrez Fernandez