Oferta educativa

La nostra escola té el privilegi de poder oferir l’ensenyament obligatori en la seva totalitat. És a dir, desde l’etapa d’educació infantil fins a la finalització de la ESO.

Les tutories queden establertes de la següent forma per al curs 2020/2021:

Educació Infantil

 • P3 → Vicky Mascaró Picó
 • P4 → Úrsula Pons Martí
 • P5 → Isabel Coll Morlà

Educació Primària

 • 1r → Susana Martí Pons
 • 2n → Sandra Mercadal Truyol
 • 3r →Meritxell Argelagués Febrer
 • 4t A→ Josep Carreres Coll
 • 4t B → Dora Gomila Sales 
 • 5è A → Damià Rotger Florit
 • 5è B → Tònia Torres Sans
 • 6è → Àngels Llufriu Huguet

Educació Secundària Obligatòria

 • 1r → Glòria Marquès Herrera
 • 2n → Moisès Coll Marquès
 • 3r → Sito Pons Martí
 • 4t → Sita Petrus Petrus

Per altra banda, el Claustre de professorat es completa amb els següents professionals:

 • Suport a Educació Infantil → Marga Janer Martí i Estela Coll Marquès 
 • ATE a Educació Infantil → Ariadna Garcia Janer
 • Mestra especialista en Educació Física → Ana Zarralanga Petriz
 • Mestra especialista en Llengua Anglesa → Tònia Torres Sans
 • Matemàtiques, Física i Química i biologia a ESO → Leo Florit Coll
 • Matemàtiques a 1r, 2n i 3r d’ESO → Laura Barber Florit
 • Tecnologia a ESO → Andreu Genestar Torres
 • Educació Física a ESO → Ana Zarralanga Petriz
 • Educació Artística a ESO → Sisca Saura Salord
 • Alemany a ESO → Marga Mascaró Benejam
 • Educació Musical a ESO → Laura Camps Cedó

El Departament d’Orientació

 • Dora Gomila Sales
 • Rosa Florit Barber
 • Isabel Carreras Pons
 • Sandra Gutierrez Fernandez