Oferta educativa

La nostra escola té el privilegi de poder oferir l’ensenyament obligatori en la seva totalitat. És a dir, desde l’etapa d’educació infantil fins a la finalització de la ESO.

Les tutories queden establertes de la següent forma per al curs 2018/2019:

Educació Infantil

 • P3 → Isabel Coll Morlà
 • P4 → Vicky Mascaró Picó
 • P5 → Úrsula Pons Martí

Educació Primària

 • 1r → Caterin Pons Bosch
 • 2n → Susana Martí Pons
 • 3r → Meritxell Argelagués Febrer
 • 4t → Sandra Mercadal Truyol
 • 5è → Damià Rotger Florit
 • 6è → Àngels Llufriu Huguet

Educació Secundària Obligatòria

 • 1r → Glòria Marquès Herrera
 • 2n → Moisès Coll Marquès
 • 3r → Sito Pons Martí
 • 4t → Sita Petrus Petrus

Per altra banda, el Claustre de professorat es completa amb els següents professionals:

 • Suport a Educació Infantil → Marga Janer Martí i Ester Marquès Pons
 • ATE a Educació Infantil → Marianna Mascaró Pons
 • Mestra especialista en Educació Física → Núria Santaella Janer
 • Mestra especialista en Llengua Anglesa → Tònia Torres Sans
 • Matemàtiques, Física i Química i biologia a ESO → Leo Florit Coll
 • Tecnologia a ESO → Andreu Genestar Torres
 • Educació Física a ESO → Alain Pitarque Llorente
 • Educació Artística a ESO → Carme de los Llanos
 • Alemany a ESO → Marga Mascaró Benejam
 • Educació Musical a ESO → Laura Camps Cedó

El Departament d’Orientació

 • Dora Gomila Sales
 • Rosa Florit Barber
 • Isabel Carreras Pons
 • Sandra Gutierrez Fernandez