Projecte d’etapa

Cada curs, l’etapa d’Educació Primària engega un projecte comú en el que cada curs hi treballa de forma particular.

Aquest curs 2021/2022, i a partir del lema “Treu la màgia del teu cor”, es podran treballar les emocions de forma molt particular. Aquest lema també servirà per fer les reflexions del matí i com a punt de partida de les tutories de grup.