Som arquitectes del món

Cada curs, l’etapa d’Educació Primària engega un projecte comú en el que cada curs hi treballa de forma particular.

Aquest curs 2019/2020, i a partir del lema “Sigues l’arquitecte dels teus somnis”, s’ha posat en marxa el projecte:

Som arquitectes del món

Cada grup-classe ha triat un edifici històric o representatiu d’un continent, país o regió. Aquest edifici serà el fil conductor que lligarà activitats i tallers per aconseguir un objectius determinats. Aquestes activitats seran interdisciplinars i permetran enfocar de forma globalitzada alguns dels continguts i objectius proposats per cada curs.

Aquestes activitats es donaran a conèixer a la resta de cursos de l’etapa mitjançant conferències i exposicions.

Per tal que tot l’alumnat conegui quins edificis treballen els seus companys d’etapa, tenim un planisferi gegant a l’entrada de l’escola amb les imatges i localitzacions d’aquestes construccions.