CC Sant Francesc d'Assís de Ferreries

CC Sant Francesc d'Assís Ferreries

Centre d'Educació Infantil, Educació Primària i ESO

SI VOLS AVENTURA, LLENÇA'T A LA LECTURA!

lema del curs

El lema d'aquest curs ha estat elegit per fomentar un dels hàbits més importants en la vida. La lectura ha d'esdevenir una eina importantíssimapera l'alumnat i hem de potanciar-ne, sobretot i sense oblidar-ne l'aspecte formatiu, la vessant més lúdica que ens proporciona.
La majoria d'activitats d'aquest curts estaran centrades en la lectura com a font de plaer i d'enriquiment personal.