Serveis

El nostre centre ofereix, organitzats per l’AMPA, els serveis de menjador i d’escola matinera.

Escola matinera

Menjador