Festivals

La nostra escola promou l’expressió artística des de moltes vessants diferents, encara que destaquem especialment la importància de donar a conèixer les habilitats adquirides o treballades dins l’horari lectiu. Consideram que l’expressió artística és fonamental per a la formació integral de la persona i que li hem de donar cabuda no tant sols en les sessions convingudes dins l’horari lectiu, sinó que ha de sortir de les aules i mostrar-se al altres. D’aquesta forma, des dels inicis del nostre centre, impulsem uns festivals on l’alumnat n’és el protagonista absolut. 

Així , proposam tres festivals anuals, en els quals l’alumnat de les tres etapes educatives pot mostrar la seva vàlua artística. En acabar el primer trimestre oferim el Festival de Nadal, en el que participa alumnat de totes les etapes; el mes de maig té lloc el Festival de Secundària i a final de curs, l’escola infantil i l’etapa primària prepara el Festival d’estiu.

Els objectius generals que ens proposem amb aquests festivals són:

  • Valorar i gaudir de la interacció en el grup, participant conjuntament en la planificació de les activitats i de la producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes idees, valoracions i projectes. 
  • Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments, les descobertes, les capacitats i peculiaritats de cadascú. Apreciar que les experiències culturals pròpies i les dels companys i companyes esdevenen un espai de diàleg i enriquiment.
  • Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres aspectes de la pròpia experiència o inquietud.
  • Experimentar i indagar en les possibilitats expressives del so, de la imatge i del moviment i apreciar que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions.

Però sobretot, el que pretenem és fer passar una estona agradable a les famílies i que l’alumnat gaudeixi de l’experiència de sentir-se artista!