Servei de menjador

Durant el curs 2023-2024 s’ha posat en marxa el servei de menjador “Tupper”. Això vol dir que cada família prepara el dinar de l’infant i el porta el matí a l’escola, on serà refrigerat i guardat amb totes les condicions higièniques i de seguretat alimentària.

El servei de menjador es duu a terme a una aula habilitada específicament amb aquesta finalitat i que es troba a l’edifici d’educació infantil. La cuidadora de menjador recollirà els infants al pati de l’edifici de primària i els acompanyarà durant tota la durada del servei.

La durada del servei és, per tant, des de les 13:30 fins a les 15:30.

Tarifa

La tarifa del servei serà de 4€ per dia i infant soci de l’AMPA i de 5€ per dia i infant no soci de l’AMPA.

En cas de voler el servei de menjador durant tot un mes, la tarifa serà de 80€ per infant soci de l’AMPA i de 100€ per infant no soci de l’AMPA.