SITUACIÓ EXCEPCIONAL COVID-19

Benvolgudes famílies, davant la situació excepcional que esteim patint deguda a la pandèmia per COVID-19, ens hem vist obligats a modificar i potenciar els canals existents de comunicació entre escola i famílies.

Cada tutora o tutor ja us ha comunicat quines són les vies de comunicació per tal de mantenir un contacte ben proper, tot i les circumstàncies.

El professorat de la nostra escola està a la vostra disposició per tot allò que necessiteu.