Organigrama

L’equip directiu

L’equip directiu del nostre centre està compost pels següents càrrecs:

  • Direcció acadèmica: Joan Pons Martí
  • Cap d’estudis de primària: Damià Rotger Florit
  • Cap d’estudis d’ESO: Moisès Coll Marquès
  • Cap del Departament d’Orientació: Isabel Carreras Pons
  • Secretària i representant d’Infantil: Úrsula Pons Martí
  • Representant del titular: Joan Febrer Rotger