PGA del curs 2019-2020

Aquí us presentam la Programació General Anual de la nostra escola per al present curs 2019-2020. És una versió reduïda per a que les famílies tingueu la informació més bàsica i essencial del curs i és el mateix document que us varen dur els vostres fills a casa fa pocs dies.

Creim que és important que la tinguem present, ja que molts petits dubtes es poden resoldre llegint-la: el calendari escolar, les tutories, hores d’atenció per a famílies…