Organigrama

L’equip directiu del nostre centre està compost pels següents càrrecs:

  • Direcció acadèmica: Joan Pons Martí
  • Cap d’estudis de primària: Àngels Llufriu Huguet
  • Cap d’estudis d’ESO: Moisès Coll Marquès
  • Cap del Departament d’Orientació: Isabel Carreras Pons
  • Secretari: Damià Rotger Florit
  • Representant del titular: Joan Febrer Rotger
  • Representant de l’etapa d’educació infantil: Marga Janer Martí